Az alábbi dokumentum az Andromedic Kft-nél történő FER14 EXTRA étrend-kiegészítő tabletta vásárlás üzleti és jogi feltételeit tartalmazza. Amennyiben Ön a jelen szerződésben szabályozottak szerint megrendelést ad le, úgy Ön és az Andromedic Kft. között a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződés létrejön, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül OLVASSA EL!

Általános rendelkezések

Az Andromedic Kft. Cím: 4028 Debrecen, Dobsina u. 19. Adószám: 11622532-2-09 Cégjegyzékszám: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság 09-09-006230 Telefonos elérhetőség: 30/6904414 Email: info@fer14.hu (továbbiakban: Szállító) www.FER14.hu honlapján keresztül elérhető a termékre vonatkozó részletes leírás, a megrendelői oldal mindenkor aktualizáltan tartalmazza a Szállító által az interneten forgalmazott termék bruttó vételárát és a szállítási költséget. A Megrendelő a rendelését a Szállító felé a jelen szerződésben megismert szerződési feltételek mellett a Szállító honlapján keresztül elektronikus úton, vagy telefonon adhatja le. A Megrendelő a Szállító honlapján keresztül történt elektronikus rendeléssel a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásával fogadja el a jelen szerződés feltételeit. A rendelés ily módon történő leadásával egyidejűleg a felek között a jelen szerződés létrejön. A megrendelések elektronikus és nyomtatott formában iktatásra kerülnek. A Megrendelő a megrendelés leadása esetén utóbb jogszerűen nem hivatkozhat arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerződési feltételeket nem ismerte.

Bejelentkezés

A megadott internet címen a megrendelés ikon megnyomásával léphet be a megrendelési oldalra. A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges.

Rendelés - visszaigazolás

A rendelésekre a jelen szerződés Általános rendelkezések címszó alatt hivatkozottak szerint kerülhet sor. Lehetőség van Telefonon keresztüli megrendelésre is, a 06-30-690-4414 telefonszámon. A megrendeléshez szükséges telefonszám a Megrendelés oldalon is fel van feltüntetve. Elektronikus levélben és telefonon történt megrendelés esetén kérjük megadni:
  • Megrendelő neve
  • Szállítási, ill. számlázási cím
  • Megrendelt termék darabszáma
  • Aktív e-mail cím
  • Aktív telefonszám
Ha nem tudná leadni rendelését online úton, vagy a rendeléssel kapcsolatban egyéb problémája merülne fel, kérjük jelezze a Képviselet oldalon megadott email címen, vagy a 06-30-690-4414 -es telefonszámon. Rendelést csak 18 éven felüli, saját címmel, illetve telefonszámmal rendelkező személyektől fogadunk el! A Szállító felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy évente bizonyos időszakokban munkanapokon is zárva tart. (Ilyen esetekben a szállító ezt a honlapján mindig külön feltünteti.) Ezen időszakok tekintetében a megrendelést az újbóli nyitva tartását követően tudja fogadni.

Szállítás, szállítási határidő

A Szállító a rendelést készletei függvényében teljesíti, a rendeléstél számított 8 munkanapon belül. A Szállító szállítást kizárólag Magyarország területére teljesít. Megrendelés esetén a csomagokat a GLS Hungária Kft. munkatársai szállítják ki. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy a GLS Hungária Kft. gondoskodik a csomagnak a Szállító részére történő visszaszállításáról. A Szállító vállalja, hogy ha a megrendelt áru szállításával kapcsolatban az ő érdekkörében akadályoztatás lép fel, azt a Megrendelővel elektronikus úton, vagy fax útján haladéktalanul közli, ellenkező esetben a Megrendelő a késedelmesen szállított árut nem köteles átvenni.

Árak és a költségek viselése

Árak

A FEr14 EXTRA étrend-kiegészítő tabletta megrendelés oldalon feltüntetett ára a mindig hatályos ár és már tartalmazza az általános forgalmi adót. Az Andromedic Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.

Csomagolás és szállítási költség

A csomagküldésért szállítási díjat számolunk fel. A megrendelés oldalon feltüntetett csomagküldési díj már tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a GLS Hungária Kft. a csomagküldés díját megváltoztatja, úgy az Andromedic Kft. is megváltoztathatja a csomagküldés díját, a megrendelés oldalon a mindig érvényben lévő bruttó csomagküldési költség látható.

Fizetés

A fizetés a küldemény átvételekor utánvéttel történik.

A szerződés hatálya

A jelen szerződés a megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározottak szerint ajánlatának megtételére adott visszaigazolás megküldésével lép hatályba és a megrendelés teljesítésével zárul le. A Szállító a visszaigazolást köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlat megtételétől számított 48 órán belül a Megrendelőnek e-mailen/faxon megküldeni. A feltételhez kötött megrendelést a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, az ily módon leadott megrendelést a Szállító érvénytelennek tekinti.

A Megrendelő jelen szerződéstől való elállás joga

A fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, mely jogát melyet attól a naptól kezdve gyakorolhat, amikor az árut átvette. Azaz ezen határidőn belül a Megrendelőnek joga van arra, hogy a Szállító a GLS Hungária Kft. munkatársától átvett terméket a Szállítónak indoklás nélkül visszaküldje. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terhelheti. A Szállító által forgalmazott termék jellegére tekintettel azonban az elállás jogának gyakorlásáig a Megrendelő köteles figyelemmel lenni arra, hogy az átvett terméket megfelelően tárolja, azok minőségének megőrzése érdekében. A FER14 EXTRA étrend-kiegészítő tabletta zárófóliájának megbontását követően a termék visszaküldésére nincs lehetőség. Az elállásra megengedett 14 nap kezdő időpontja az a nap, amikor a Megrendelő a terméket a Szállító a GLS Hungária Kft. munkatársától átvette. Amennyiben a megrendelő a vásárlástól még a kiszállítás előtt elállna, úgy kérjük az elállást telefonon, vagy emailen jelezni.

A Szállító felelősségvállalása

A Szállító a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri és a szerződésben foglaltak teljesüléséért mindent elkövet.

A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése elküldésével a jelen szerződési feltételeket is elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megadott adatok valódiságáért a Megrendelő a Szállító felé szintén jogi felelősséggel tartozik.

Szavatosság, jótállás

A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvényben (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak ( pl. 151/2003 korm.rendelet) az irányadóak.

Adatkezelés, -felhasználás és adatvédelem

A Megrendelő a regisztrálandó adatai megadásával hozzájárul azok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a regisztrált adatait a Szállító a jelen szerződés keretén belül felhasználja. A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő regisztrált adatait nem hozza 3. személy tudomására és az előzőekben írtakon túlmenően nem használja fel. A Szállító vállalja továbbá, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez rajta kívülálló közreműködőt vesz igénybe, úgy ezen kötelezettséget rá is kirója. A Szállító a Megrendelő regisztrált adatait a GLS Hungária Kft. részére kiadja kizárólag a megrendelt csomag kézbesítési célra történő felhasználásához.

Ügyfélszolgálat

Kérjük, ha bármilyen kérdése lenne a jelen szállítási szerződésben leírtakkal kapcsolatban, vagy egyéb tájékoztatásra lenne szüksége, akkor érdeklődjön az általános rendelkezések fejezetben, illetve a Képviselet oldalon megadott telefonszámon, vagy email címen, illetve észrevételeit írásban is eljuttathatja a forgalmazó általános rendelkezések fejezetben, illetve a Képviselet oldalon megadott címére. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Andromedic Kft. Szállító